Czemu butle do gazów technicznych muszą być legalizowane
Gazy techniczne przechowuje się najczęściej w specjalnych butlach. W zależności od typu gazu takie butla do acetylenu, Butla butle 13,4 L będą miały różne parametry wytrzymałościowe i wielkość. Jednak z uwagi na duże ciśnienia panujące w środku niezwykle istotne jest, żeby elementy te były zawsze w odpowiednim technicznym stanie. Z tego też powodu co ustalony czas konieczne jest przeprowadzenie homologacji, która potwierdzi dalsze użytkowanie albo przeznaczy jednak butlę do zutylizowania. Taka homologacja wykonana być może jedynie przez specjalistów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, i złożona jest z dwóch części. Na początku butla do co2 zostanie dokładnie oglądnięta pod kątem jakiś uszkodzeń mechanicznych i korozji. Jeśli nic nie zostanie wykryte, to później za pomocą specjalnego urządzenia zostanie przeprowadzona próba ciśnieniowa. Pozytywny wynik badania umieszczony zostanie na powierzchni butli, a właściciel dostanie też niezbędne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.